Uslovi korištenja

Svi posjetioci i korisnici web servisa CASELAND.BA su obavezni pročitati uslove korištenja te se istih pridržavati pri korištenju naše web stranice.

Opšti uslovi i sadržaj

Za vrijeme korištenja CASELAND.BA, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. Web servis CASELAND.BA zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike.

Sadržaj na web servisu CASELAND.BA zaštićen je u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH u korist Digital CITY d.o.o Korištenjem sadržaja u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje, itd.) bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, te podliježete sankcijama.

Svi artikli na stranici su u vlasništvu firme Digital CITY d.o.o, te je istoj izdata dozvola za daljnju distribuciju artikala preko web servisa u skladu sa zakonskim regulativama države BiH.

Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju stranice CASELAND.BA, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu ili bilo kojem drugom dijelu stranice.

CASELAND.BA čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu potvrde identiteta radi mogućnosti naručivanja i dostave artikala.

Korištenjem CASELAND.BA saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svim pravosudnim organima uz sudski zahtijev, u skladu s ovim Pravilnikom.

Svaki korisnik i posjetioc sajta pristaja da njegovu e-mail adresu ili broj telefona CASELAND.BA upotrijebi u svrhu potvrde tačnosti navedenih podataka, te ispostave informacija o slanju pošiljke i o drugim obavijestima vezanima za Vaš korisnički račun na stranici.

Dostava

CASELAND.BA u skladu sa ugovorom sa lokalnom kompanijom koja vrši dostavu artikala, prema korisnica obavezuje :

1. Najkasnije 24h od primanja narudžbe, sve artikle otpremiti prema dostavljaču
2. Svi naručeni artikli biti isporučeni 24h od trenutka primanja na slanje
3. Svi artikli će biti dostavljeni u originalnom pakovanju te su svi artikli u NOVOM stanju
4. CASELAND.BA ne odgovara za eventualne štete nepravilnim rukovanjem

Plaćanje

Plačanje se vrši isključivo u valuti KM (Konvertiblnim markama) nakon što artikal bude dostavljen na Vašu adresu