+387 33 611 222 | info@caseland.ba
Pravila i Uslovi korištenja

Svi posjetioci i korisnici web servisa caseland.ba su obavezni pročitati uslove korištenja te se istih pridržavati pri korištenju naše web stranice.

Opšti uslovi i Sadržaj

Za vrijeme korištenja caseland.ba, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. Web servis caseland.ba zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike.

Sadržaj na web servisu caseland.ba zaštićen je u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH u korist Digital CITY d.o.o Korištenjem sadržaja u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje, itd.) bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, te podliježete sankcijama.

Svi artikli na stranici su u vlasništvu firme Digital CITY d.o.o, te je istoj izdata dozvola za daljnju distribuciju artikala preko web servisa u skladu sa zakonskim regulativama države BiH.

Korištenje i zaštita podata

Pri korištenju stranice caseland.ba, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu ili bilo kojem drugom dijelu stranice. caseland.ba čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu potvrde identiteta radi mogućnosti naručivanja i dostave artikala. Korištenjem caseland.ba saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svim pravosudnim organima uz sudski zahtijev, u skladu s ovim Pravilnikom.Svaki korisnik i posjetioc sajta pristaja da njegovu e-mail adresu ili broj telefona caseland.ba upotrijebi u svrhu potvrde tačnosti navedenih podataka, te ispostave informacija o slanju pošiljke i o drugim obavijestima vezanima za Vaš korisnički račun na stranici.

Dostava

caseland.ba u skladu sa ugovorom sa lokalnom kompanijom koja vrši dostavu artikala, prema korisnica obavezuje :

1. Najkasnije 24h od primanja narudžbe, sve artikle otpremiti prema dostavljaču

2. Svi naručeni artikli biti isporučeni 24h od trenutka primanja na slanje

3. Svi artikli će biti dostavljeni u originalnom pakovanju te su svi artikli u NOVOM stanju

4. caseland.ba ne odgovara za eventualne štete nepravilnim rukovanjem

Plaćanje

Plačanje se vrši isključivo u valuti KM (Konvertiblnim markama) nakon što artikal bude dostavljen na Vašu adresu

Prijavi se na nas newsletter
cards